History
1985 - 2005

Sorry this text is currently not available in english - Mogelijkheden voor nieuwe kunstdisciplines
De vier bestaande terreinen herinneren nog sterk aan de academische traditie. In 1985 worden ze fors uitgebreid. Schilderen, beeldhouwen en grafiek worden aangevuld met tekenen, fotografie, film & video, beeldende kunst & theater en beeldende kunst & de publieke ruimte. Naast het reeds bestaande veld architectuur wordt, als signaal tegen te planmatige ingenieursbenaderingen, het terrein stedenbouw & landschapsarchitectuur ingevoerd. Jaarlijks komen twee van de ontstane tien terreinen aan bod in een cyclus van vijf jaar.

Andere toelatingseisen en selectie procedure
Toelatingscriteria en selectieprocedure werden geactualiseerd; de drieslag wedstrijd of voorronde, werkperiode of eindronde en presentatie-uitkomsten blijft bestaan. Aan deelnemers worden echter geen opleidingseisen meer gesteld en de proefwedstrijd, waarin deelnemers in één week opdrachten moeten uitvoeren, verdwijnt. De leeftijdsgrens tot 30 jaar is opgetrokken tot 35 jaar, en behalve Nederlandse kunstenaars/architecten kunnen nu ook buitenlandse kunstenaars/architecten zich aanmelden, als ze minstens twee jaar in Nederland hebben gewoond.

 

Sorry this text is currently not available in english - Winnen is belangrijk
De betekenis van de Prix de Rome voor jonge kunstenaars en architecten is groot. Selectie voor de eindronde betekent zowel een bevestiging van het talent als een aanmoediging tot verdere ontwikkeling. Hoewel het effect op de loopbaan moeilijk in cijfers is uit te drukken, is het evident dat door het winnen van de Prix de Rome de kans op succes in artistieke en zakelijke ontwikkeling sterk toeneemt.